Om mig

Charlotte Nästén

Charlotte Nästén är socionom i grunden med över 18 års erfarenhet av socialt arbete. Charlotte är också utbildad yogalärare 200 h RYT, inom restorative yoga, yinyoga och yoga nidra, samt Reiki Healer, inom Skogsbad och Breathwork Healer. Charlotte är dedikerad till att ge utrymme för andras återhämtning och läkning. Hon utgår från sin lokal i gårdshuset på den skogsnära gården i Yttervik utanför Skellefteå. Charlotte har de senaste åren ägnat sig åt sitt eget helandearbete för att kunna hålla utrymme för andras läkning. Charlotte stödjer och vägleder dig med värme och trygghet genom yoga, Reiki och Breathwork, både individuellt, i grupp och på retreats.

Utbildningar och kurser

 • Socionomexamen
 • Motiverande samtal, MI
 • Yoga och meditationslärare 200 h RYT, Jona Dahlquist m.fl
 • Restorative yoga 25 h, Magdalena Mecweld
 • Yinyoga 30 h, Jona Dahlquist m.fl
 • Yoga för Högkänsliga och Utmattade 25 h, Mia Hozona
 • Refining your Medicine, 50 h training for spaceholders, Indien 2019, med Michelle Baker och Kelsi Ludvigsen
 • Reiki Level 1 och 2 med Michelle Baker
 • Yoga Nidra 40 h, Jennie Wadsten och Melanie Cooper
 • Somatisk stresshantering 30 h, Dr. Scott Lyons
 • Breathwork Level 1 med Erin Telford
 • Breathwork Level 2 och 3 med David Elliot
 • The Vagus Nerve 6 Week Program, Jessica Maguire
 • Skogsbadsinstruktör med Cecilia Gustafsson, Holistic Training
 • Advanced Reiki Training med Maria Östlund, Love Yoga Umeå
 • Breathwork Level 4 och 5 med David Elliot